Yangın Danışmanı

Yangın Danışmanı İhtiyaçlarınızda Baş Vurabileceğiniz Uzman Firmalardan Biriyiz.

Yangın danışmanı, mühendislik veya mimarlık eğitimi almış ve sadece yangından korunma mühendisliği konusunda çalışan uzman kişidir. Malzeme temini ve montaj işleri yapmayan, sadece danışmanlık, proje tasarımı ve uygulama denetimi hizmetlerini veren yangın danışmanlarına bağımsız yangın danışmanı ismi verilmektedir.

Yangın Danışmanlığı  hizmetinde Mimari, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Yangın Güvenliği açısından incelenmesi ve yapı bünyesinde yer alacak Ortak Alanlar vb. Bölümlerde , insanların tahliyesi, Yangının haber alınması, duyurulması, ilk müdehalenin yapılabilmesi, yangın genişlemesinin önlenmesi, duman kontrolü , otomatik söndürme sistemleri ve yangın ile ilgili benzeri konularda, bölümlerin kullanım amacına göre ulusal ve uluslar arası standartlara uygun esnek ve çağdaş optimum çözümlerin belirlenmesi , sistemlerim entegrasyonunun sağlanması, işletim ve bakım maliyetinin optimizasyonu, yangın güvenliği ile ilgili olan konularda mimar, tesisat mühendisi , elektrik mühendisi ve elektronik mühendislerine genel yangın danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Niçin İhtiyaç Duyarsınız?

Standart yangın güvenliği tasarım kılavuzları, binaların tasarımı üzerinde aşırı derecede kısıtlayıcı olabilir, özellikle de yenilikçi veya olağandışı yapı tasarımları için. Yangın Danışmanı, tasarımın yalnızca belirli bir tasarım belgesine uygun olmasını sağlamak yerine, yangın açısından güvenli olmasını sağlayan alternatif bir yaklaşım önerebilir.
Yangın danışmanı desteğinin faydalı olacağına inandığınız bir projeniz varsa veya yangın mühendisliği teknikleriyle belirli bir sorunun çözülmesine yardımcı olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
Yangın danışmanı bilinenin aksine sadece yangın sistemleri konusunda uzman olan kişi değildir. Binanın mümari yapısında kullanılan malzemeler, ısı yalıtım sistemleri, bina boşlukları (atrium) bina yaklaşım sınırları, binanın çatısı, dış yüzeyi, bina içerisinde kullanılan malzemelerin yanıcılık sınıflarına ve bir çok konuda bilgi alabileceğiniz ve sizlere alternatif yollar gösteren, binada kullanılan sistemlerin birbirleriyle entegrasyonunu kurabilen ve bu konularda size yol gösteren kişilerdir. Ve en önemlisi de binada oluşabilecek bir yangını bilgi ve tecrübesi ile yorumlayarak senaryo yazan ve sistemlerin tasarımını bu yönde kurabilen kişilerdir. Bu yüzdendir ki yangın danışmanının iyi bir yangın bilgisi ve deneyimi olması gerekir.
Yangın danışmanı kendi konularında teknoloji ve yenilikleri takip ederek sizi bir çok maliyetten kutara bilir, ihtiyaçlarınızı belirleyerek şartname hazırlar ve kullanılacak malzemelerin, kullanım ömründen tutunda bakım maliyetlerine kadar size avantaj sağlar.

Yangın Danışmanlığı Kapsamında Yaptığımız işler

Proje Aşaması:
Mimari ve Yapısal Yangın Güvenliği

Kullanım amacı farklı olan bölümlerde kaçış yollarının , boşaltma imkanlarının ve yangın zonlarının incelenmesi, çıkış mesafelerinin genişliklerinin ve konunlarının kontrolü.
1 Mimari,Mekanik ve Elektrik Yangın Zonlarının belirlenmesi ve kompartmanların oluşturulması.
2 İnsan Kapasitesine bağlı tahliye gereklerinin ve çıkış sayısının belirlenmesi.
3 Yangın Güvenlik Holü gereken yerlerin tespiti ve mimarlarla uygun çözlerin bulunması.
4 Çıkış Koridorlarının , Yangın Merdivenlerinin yangın dayanım sürelerinin yönetmeliklere göre tespiti.
5 Çıkış Kapıları ve Yangın Merdiveni kapılarının özelliklerinin belirenmesi
6 Yönlendirme İşaretlerinin yerlerinin ve armatürlerin özelliklerinin belirlenmesi
7 Acil Aydınlatma gerekli yerlerin ve Acil Aydınlatma armatürlerin teknik özelliklerin belirlenmesi
8 Yangının genişleme durumunun incelenmesi ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi.
9 Bölümlendirme olanakları, yangın geçişlerinin yalıtımı (Şaftlar , kablo tavaları vb)
10 Özel Bölümlerde alınacak önlemler (Otoparklar,Asansörler, Kazan Dairesi  vb.)
11 Kaplama ve Yapı Malzemeleri Özellikleri

Söndürme Sistemleri

12 Yangın suyu deposu kapasitesi, Pompa kapasiteleri ve pompa özellikleri belirlenmesi
13 Yangın dolaplarının yerlerinin ve dolap tiplerinin tespiti
14 Sprinkler sistemi tesisatının esaslarının belirlenmesi ve hazırlanacak projelerinin uygunlugunun kontrolü
15 Otomatik gazlı söndürme sistemleri esaslarının tespiti
16 Hidrant sistemi gerekliliğinin değerlendirilmesi ve esaslığının belirlenmesi
17 Şehir itfaiyesi su temini şartlarının müşterek çalışma imkanlarının değerlendirilmesi

Elektrik ve Elektronik Yangın Sistemleri

18 Kullanım amacına uygun olan yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tespiti
19 Bölümlere göre uygun dedektör tiplerinin belirlenmesi
20 Alarm butonlarının yerelerinin kontrolü ve otomasyonu
21 Siren/flaşör ve/veya anons sistemlerinin özellikleri ve yerlerinin , teknik özelliklerinin kontrolü
22 Enerji kabloları ve özellikleri
23 Acil durum elektrik panoları
24 Pompaların, basınçlandırma fanlarının ve duman kontrol fanlarının beslenmesi
25 Asansötlerin özellikleri

Duman Kontrolü

26 Kullanım amacına uygun duman sistem esaslarının belirlenmesi
27 Duman ve yangın damperi gerekli yerlerin ve damper özelliklerinin tespiti
28 Duman tahliye sistemini gerçekleştirecek fan ve/veya duman kapağı kapasitelerinin hesabı
29 Merdiven yuvaları basınçlandırma sistem esaslarının tespiti
30 Duman Kontrol cihazlarının elektrik beslemesi

Sistemleri Entegrasyonu ve Otomasyonu

31 Yangın otomasyonu esaslarının belirlenmesi
32 Egzost ve üfleme fanları ile yangın damperlerinin otomasyonu
33 Uyarı ve duyuru sistemlerinin otomasyonu
34 İzleme yapılacak noktaların belirlenmesi

Uygulama Aşaması

Malzeme Kontrolü

35 Hazırlanan teknik şartnamelerin uygunluğunun kontrolü
36 Seçilen malzemelerin değerlendirilmesi
37 Kullanılan cihazların yeterliliğinin incelenmesi
38 Sistemlerin kontrol edilmesi

Sulu Sistemlerin Kontrolü ve Test Edilmesi

39 Yangın Pompası dairesi,
40 Otomatik Sprinkler Sistemi
41 Yangın Dolapları Sistemi
42 İtfaiye Su alma ağızları
43 İtfaiye bağlantıları
44 Flow switch ve Vana izlemeleri

Algılama ve Uyarı Sistemlerinin Test Edilmesi

45 Dedektör arıza kontrolü
46 Dedektör aktivasyon kontrolü
47 İhbar butonu kontrolü
48 Yangın otomasyonuna geçiş şekilleri
49 Panel kontak çıkışları
50 Uyarı sistemleri

Otomatik Gazlı Söndürme Sistemlerinin Test Edilmesi

51 Temiz gazlı söndürme sistemi

Elektrik Sistemlerinin Kontrolü ve Testi

52 Yönlendirme armatürleri
53 Acil Aydınlatma armatürleri

Yangın Otomasyon Sisteminin Testi

54 Damper kumandaları, basınçlandırma fanlarının aktivasyonu,
55 Siren/flaşör sisteminin çalışması
56 Duman tahliye fanlarının kumandaları
57 Anons sisteminin çalışması
58 Yangın güvenlik sistemlerinin diğer sistemlerle otomasyonu

Yangın Bilir Kişi Hizmetleri

Yasal davalar çoğunlukla yangın güvenliği konusunda uzmanların tavsiyelerini isteyebilir. Firmamız, hukuki davalara yangın güvenliği konularında uzman tanık desteği sağlama konusunda kapsamlı tecrübeye sahiptir. Özellikle, şirketin çok çeşitli teknik alanlarda yangın güvenliğinde önde gelen uzmanları bulunduğundan, yasal davaların karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak için çok iyi bir konumda olduğumuz anlamına gelmektedir.

Firmamız, aşağıdaki konularda yasal davalar için destek sağlayabilir:

Binaların yangın güvenliği tasarımı;

Malzemelerin yangın performansı gerekleri;

Tesisatları incelemek ve yangın performansını gözden geçirmek için saha araştırmaları;

Yasal gereklilikleri ve bu gerekliliklere uyumu onaylamak için dokümantasyon incelemesi;

Yapı Yönetmelikleri veya Düzenleyici Reform (Yangın Güvenliği) Emri gibi yasal zorunluluklara karşı uygunluğun gözden geçirilmesi;

Yangın güvenliği yönetimi gereklilikleri;

Yangın riskinin değerlendirilmesine duyulan gereksinimlerin gözden geçirilmesi ve gerçekleştirilen yangın riskinin değerlendirilmesinin yeterliliğinin gözden geçirilmesi.

Yangın Güvenliği Denetimleri

Birkaç nedenden dolayı yangın güvenliği denetimleri gerekebilir.

Belirli yerlerde, ilgili makamlara, ilgili tasarım standartlarına uyumu içeren bir yangın güvenliği denetimi sunmak , Diğer durumlarda, bir müşteri binalarının belirli yangın standartlarına karşı denetimini isteyebilir.

avrasya Yangın Güvenlik, yangın güvenliği tasarımında ve her türlü binada ve çeşitli uluslararası tasarım standartlarında yangın güvenliği denetiminde uzman firmadır.

Yangın Konusunda uygulanan ulusal ve uluslararası standartlar

NFPI (National Fire Protection Association)

NFPI 13 (Yangın tesisatı uygulama Kuralları)

NFPI 20 (yangın pompaları ile ilgili standart)

NFPI 72 (Yangın alarmı sistemleri uygulama)

NFPI 92 (Duman Kontrol sistemleri standardı)

TSE (Türk Standartları Enstitüsü)

EN - BSI - DIN

Yangın danışmanı nasıl olunur: Aslında yangın danışmanlığında  ne aradığınıza bağlıdır. Türkiyede yangın danışmanı yada yangın mühendisi konumunda olanlar, üniversitelerin ilgili mühendislik dalından mezun olmuş kendini ilgili standartlar konusunda geliştirmiş  yada şehir itfaiyesinde en zorlu yangınlara girip çıkmış yangını okuyabilen, ilgili standartlarda kendini geliştirmiş ama akademik kariyeri olmayan insanlardır. Yangın danışmanlığı eğitimi, yada eğitim sonunda yangın danışmanlığı sertifikası veren bir kurum yoktur, İllede bir yangın danışmanı olmak isterseniz görünen o ki yukarıda saydığım şartlarda olmalı ve yangın danışmanlığı firmalarında çalışmalısınız.

Yangın Danışmanı

Yangın danışmanları , binaların yangın açısından güvenli olmaları için, henüz daha proje aşamasında alternatif öneriler sunan ve binanın ruhsatı alınana kadar bütün yangın ve mekanik projeleri takip edip yaptıran kişilerdir. Yangın danışmanı olacak kişilerin mutlaka yangın ve acil durum deneyimi olması gerekir, yangın danışmanlığı yapacak ekibimiz bu kişilerden oluşmaktadır.

Yangın danışmanları bir yandan, yeni yapılacak mimari projelerin tasarımının ilgili Yönetmeliğe uygun olmasını sağlarken, diğer yandan da geçmişte yapılan binaların ve tesislerin Yönetmelik’e uygun hale getirilmesi için hizmet verirler. Projenin sadece mimari açıdan değil; elektrik, mekanik açıdan da projeleri inceleyerek yangın güvenliğinin oluşması için öneri sunarlar. Alınacak her türlü tedbirin ve oluşturulacak yangın sisteminin ulusal- uluslar arası standartlara uygun olması gereklidir. Olağandışı, yenilikçi bina tasarımlarında standart yangın güvenliği tasarım kılavuzları yeterli gelmeyebilir. Yangın anında ilk müdahalenin yapılabilmesi ve yangının geniş bir alana yayılmasının önlenmesi çok önemlidir.

Yangın danışmanı duman kontrolü, otomatik söndürme sistemleri ile ilgili optimum çözümler belirleyerek; yangın sistemlerinin işletim ve bakım maliyetlerinin optimizasyonunu sağlayacaktır. Sunumu yapılacak önerinin fayda-maliyet açısından dengesi sorgulanmalıdır.

Yangın danışmanlarının yangın sınıfları ve söndürülmesi esasları ile ilgili derin bir bilgisi olması gereklidir. Ayrıca yangın ile ilgili deneyimlerinin olması önemli bir husustur. Yangın danışmanlarının ayrıca bina dış yüzeyinde, bina çatısında ve bina içinde kullanılan malzemelerin yanıcılık sınıflarını, ısı yalıtımlarını bilmesi, farklı yanıcılık sınıfına ait malzemelerin bir arada kullanılmasıyla ilgili entegrasyon kurabilmesi ve yol göstermesi gereklidir.

Yangın danışmanı deneyimlediği yangın tecrübelerinden hareketle farklı yangın senaryoları yazarak, binaların yangın sistemi tasarımını yapabilecektir.

Yangın Danışmanlığı Nedir ?

Yangın danışmanlığı, yapılacak yangın sisteminin NFPI 13, NFPI 20, NFPI 72, NFPI 92, TSE’ne uygun olması gereklidir. Binada kullanılan yapı malzemelerinin, bina dışı kaplama malzemelerinin özelliklerinin tespit edilmesi öncelikli konular arasındadır.

Yangın danışmanlığı öncelikle bina içindeki acil aydınlatma ve yönlendirme armatürlerinin kontrolünü sağlayarak binanın elektrik sistemleri testinin olumlu olmasını sağlayacaktır.

Bir binanın duman kontrolünün sağlanması için, binada ve ortak alanlarda tesis edilecek sistemin kullanım amacına uygun olması gereklidir. Dumanın kolaylıkla tahliye edilebilmesi için duman kapakları ve fan kapasitelerinin hesaplanarak binaya yerleştirilmesi gereklidir. Duman kontrol cihazlarının elektrik beslemelerinin sürekli olması gerekir. Duman ve yangın damperlerinin konumlanacağı yerlerin belirlenmesi, damper özelliklerinin tespiti işinde yangın danışmanı aktif rol üstlenmektedir.

Binadaki söndürme sistemlerinin tesis edilmesinde çok fazla parametre kontrol altında olmalıdır. Yangın pompalarının kapasiteleri, özellikleri, yangın suyu deposunun kapasitesi, yangın dolaplarının tipi ve bina içindeki konumlarının tespiti, sprinkler sistemi gerekliliğinin sorgulanması, hazırlanacak sprinkler sistemi projesinin uygunluğunun testi, hidrant sistemine olan ihtiyacın değerlendirilmesi konuları yangın danışmanının sorumluluğundadır. Yangın danışmanlığı hizmetimiz yangın danışmanımız tarafından veriliyor.

Bina henüz proje aşamasındayken yapısal yangın güvenliği açısından çok farklı hususunu yangın danışmanı
değerlendirecektir. Öncelikle değerlendirilmesi gereken husus, binadaki insan sayısı dikkate alınarak çıkış sayılarının ve yerlerinin belirlenmesi konusudur. Acil aydınlatma armatürleri ve binadaki yerlerinin belirlenmesi önemli bir konudur. Yangın merdiveni ve kapılarının yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir. Ayrıca çıkış hollerinin yangına dayanımının yönetmelikte belirlenen süreyi karşılaması sağlanmalıdır.

Binaların otopark, kazan dairesi, asansör vb. bölümleri için özel önleyici tedbirler alınması gereklidir. Binadaki yangın bölgelerinin belirlenmesi, çıkış mesafesi genişliklerinin tespiti gereklidir. Acil durumlarda siren, anons, uyarı, duyuru sistemlerinin kullanıma hazır olması için sistemlerin teknik özelliklerinin belirli periyotlarda kontrol edilmesi gereklidir. Binada parotener, topraklama kablolarının rutin olarak kontrolü gereklidir.

Yangın danışmanının üzerinde çalışacağı diğer konular ise şunlardır: Asansörlerin, enerji kablolarının, acil durum elektrik panolarının, dedektör ve ihbar butonlarının özellikleridir. avrasya Mühendislik Yangın Danışmanı firması olarak daima insan can güvenliğini düşünerek ve ön planda hizmet vermekteyiz. Yangın danışmanlığı hizmetini bütün Türkiye ye vermekteyiz.

Yangın Danışmanlığı

Yangın danışmanlığı firması size bütün yangın senaryosunu, yangından korunmanın yollarını anlatır, öğretir ve sizi yangından korur. Yangının ne zaman nerde çıkacağı ve ne kadar alanı etkileyip ne tür kayıplara sebep olacağı asla önceden kestirilemez. Bu nedenle en baştan önlem almak şarttır. Binalarda yangın anında müdahaleyi kolaylaştırıcı ekipmanlar bulundurulur ancak, can kayıplarının önüne geçmek için öncelikle yangın merdivenine ihtiyaç vardır.

Yangın Danışmanı, can ve mal üzerindeki herhangi bir riskin derinlemesine analizini sunar ve uyumlu olması için gerekli tavsiyelerde bulunur.

Yangın riski değerlendirmeleri faydalıdır çünkü kiracılara, bina sahiplerine ve bina sakinlerine bir binadaki farklı risk seviyeleri ve bu sorunları ele almak için gereken eylemler hakkında rehberlik sağlar. Bunu yaparak, işletme sahipleri / sorumlu kişi, binanın yangın yönetmeliğine uyumlu olmasını ve düzenleyici makamlar tarafından daha fazla yaptırım eylemi riskinin azalmasını sağlayacaktır.

Yangın Senaryosu

Yangın güvenliği konusunda, can ve mal kaybını en aza indirmek için yangın senaryosu oluşturulurken kullanılan birkaç bileşen vardır. Bu bileşenler şunlardır:

Önleme
İletişim
Kaçış
Muhafaza
Söndürmek

Senaryo aşamasında uzmanlarımız, bir seviyede yangından korunma sağlayan pasif yapısal koruma noktaları dahil edebilir . Senaryo dahilinde, bireylerin dumana veya ısıya yenik düşmeden güvenli bir yere ulaşmasını sağlayacak kaçış yolları tasarlanır.

Yangın Güvenliği Yönetim Denetimleri

Yangın güvenliği yönetimi, mülkleri, canları, çevreyi ve işyerini korumaya yardımcı olduğu için önemlidir. Yangınlar mülk üzerinde uzun süreli, olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve bir şirketin itibarını, sigorta maliyetlerini ve karlılığını etkileyebilir.

Bununla birlikte, bir yangın güvenliği şirketinin hizmetlerinden yararlanmayı seçen işletme sahipleri, müşterilerin yangın güvenliğini sağlama konusunda en iyi kararları verirken riskleri yönetmede daha proaktif olmalarına yardımcı olmak üzere eğitilmiş yangın danışmanlarından oluşan bir ekibe erişebilecek.

Yangın Güvenliği Yönetim Planları ve Sistemleri

Bir yangın yönetim sistemi, yangın güvenliği yönetimi için ayrıntılı bir plandan oluşur. Bir sahip / sorumlu kişinin ihtiyaç duyacağı tüm belgeleri tek bir yerde birleştirir. Yangın yönetimi için bir sistem şunları içerebilir:

Bir tahliye planı

Duman ve yangını kontrol etme stratejisi
Yangından korunma stratejisi
Binada yangınla mücadele stratejisi

Şirketimiz, bina sakinlerinin güvende kalmasını ve yangın risklerinin azaltılmasını sağlamak için uygun prosedürleri tasarlayabilir ve planlayabilir. Bir binada eksiksiz bir yangın yönetim sistemi bulunduğunda, sorumlu kişi / mal sahibi, binanın uyumlu olduğundan ve bir yangın durumunda varlıkların ve canların kurtarılacağından emin olabilir.

Yangın Stratejisi Raporları

Her işletme ve ticari yapının bir yangın stratejisi olması gerekir. Bina yanıyorsa, halkın ve bina sakinlerinin güvende olduğundan emin olmak işletme sahibinin sorumluluğundadır.

İnsanların ve mülkün korunduğundan emin olmanın en etkili yolu, yerinde bir yangın stratejisine sahip olmaktır. Bir yangın strateji raporu bir belge olduğunu bir yangın başladığında eğer herkesin güvende kalabilir ve aynı zamanda nasıl iletişim yangın ve kurtarma hizmetleri ve ayrıca nasıl yangın söndürme cihazı kullanma için yangın çıkar ilişkin bilgileri içerir nasıl ayrıntıları.

Şirketimiz bu önemli raporları, tahliye sırasında kullanılabilecek prosedürlerle birlikte zamanında teslim edebilir. Raporlar, binadaki yangın güvenliği özelliklerini daha ayrıntılı olarak ele alacaktır. İlk defa yerel itfaiye ve kurtarma yetkilileri tarafından onaylanacak bir yangın stratejisi raporu oluşturduğumuzdan emin olacağız.

Kaçış Yolları / Tahliye Planları ve Prosedürleri

Yangın tahliye prosedürü, bir yangın alarmı veya yangın durumunda binada oturanların izlemesi gereken önemli talimatları içerir. Resmi olarak yazılmış tüm yangın tahliye planları, yangın yönetmeliğine uygun olmalıdır.

Sizler için yıllara dayanan tecrübemizi kullanarak yapıyı değerlendirecek ve engelli olanlar için özel tahliye planları içeren bir yangın tahliye planı oluşturacağız. Bulgularımızı belirlenen personele açıklayacağız ve bulguların ayrıntılı bir raporunu sunacağız.

Tecrübeli bir yangın güvenliği şirketi olarak, müşterilerimize geniş bir yangın mühendisliği hizmetleri yelpazesi sunma yetkisine sahibiz. Bu hizmetlerle, müşterilerimiz inşaat ve tasarım aşamalarında yasal onay almaya daha iyi hazırlanırlar.

Bunu şu şekilde başarabiliriz:

Fizibilite çalışmaları sağlamak
Yangın güvenliği stratejileri sunmak
Gelişmiş yangın güvenliği tasarımı sunar
Yangın stratejisi için ayrıntılı tasarımlar sunun

Uzmanlardan oluşan ekibimiz, İngiltere genelinde bina güvenliğini sağlama konusunda yılların deneyimine sahiptir. Müşterilerimize yangın güvenliğinin her yönünün hem uygunluk hem de sağlık açısından dikkate alındığına dair güvence sunuyoruz.
Yangın Danışmanlığı, Bilimsel araştırmalara göre, günümüzde en çok meydana gelen ve en çok zarar oluşturan problemlerden birisi yangındır. Yangınlar, önlenmemesi durumunda çok ciddi sorunlara yol açabilir. Can ve mal kayıplarının doğabileceği yangın problemine, günümüzde devlet ve çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından önlemler alınmakta, kurslar, eğitimler verilmekte ve bilinç arttırıcı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, bireylere ve kurumsal firmalara yangın danışmanlığı eğitimleri verilmektedir. Yangın danışmanlığı, yangın durumunda nelerin yapılacağı, yangının oluşumunun engellenmesi için neler yapılması gerektiği, yangın durumlarından en az hasarla nasıl çıkılacağı gibi konuları işleyen bir meslek dalıdır ve günümüzde hem ülkemizde, hem de dünya genelinde oldukça yaygınlaşan meslek grupları arasındadır.

Yangın Danışmanlık Hizmeti

Yangın Danışmanlık Hizmeti, Yangının binalarda ve özellikle toplu çalışanların, ihtiyaç giderenlerin bulunduğu alanlarda ciddiyetle ele alınması gereken faaliyetlerdendir. Çünkü bu tarz apartmanlarda alış veriş merkezlerinde, hastanelerde, devlet veya kurumsal işletmelerde, fazlaca kişilerin çalıştığı firmalarda yangın durumunda ciddi can ve mal kayıpları olabilmektedir. Yangının meydana çıkardığı zehirli gazlar ve oluşan yoğun ısı, kişilerin zehirlenmelerine ve hayati, kalıcı hasar görmelerine neden olmaktadır. Bu amaçla yangın oluşumunun engellenmesi, kişilerin yangın tatbikatları ile yangın sırasında neler yapmaları gerektiğinin öğrenmeleri, yangını önlemek için nelere dikkat edileceği, yangının hangi malzemelerde, hangi ürün gruplarında daha sık meydana geleceğinin analiz edilmesi gibi konuları işleyen, bu konularda destekler sunan yangın danışmanı bireyler işe alınmaktadır. Hem dünya genelinde, hem de ülkemizde yangın danışmanlığı özel ve kamu kuruluşlarında zorunlu hale getirilmiştir. Yangın danışmanı bulunmayan firmalara ciddi cezai işlemler uygulanabilmektedir.

Yangın Danışmanlığı Nedir ve Yangın Danışmanının Görevleri Nelerdir?

Yangın danışmanı, yangının oluşumunun önlenmesini sağlayan, bu amaçla çeşitli faaliyetlerde bulunan, yangın konusunda kişilerin bilinçlenmesini sağlayan eğitimler veren, yangın çıkması durumunda neler yapılması gerektiğini bireylere aşılayan, kısaca toplumda yangın konusunda bilincin artmasına yönelik çalışmalarını sürdüren kişiler olarak ifade edilebilir. Yangın danışmanlarının firmalarda, özel sektörlerde, hastanelerde, alış veriş merkezlerinde, apartmanlarda ve akla gelebilecek her noktalarda faaliyet göstermesi gerekmektedir ve bu danışmanların bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Yangın danışmanlarının sorumluluklarından bazıları;

Yangın faaliyetinin risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu risklere göre yangın oluşumu durumunda çeşitli çözüm önerilerinin getirilmesi,
Yangın durumunda önleyici nitelikte olan yangın gereçlerinin hazırlanması. Bu gereçler, yangın kiti olarak da ifade edilebilir,
Belirli dönemlerde, yangın için belirlenen standart önlemlerin kontrol işleminin gerçekleştirilmesi. Bu işlem; yangın danışmanları tarafından oluşturulan check listler ile kontrol edilmektedir. Kişiler bu kontrol listelerindeki maddelere göre denetleme yaparak eksik noktaları belirler ve bu eksiklikleri düzeltirler.

 

https://avrasyayangin.com/Yangin-Danismanlik-kid17.html
https://avrasyayangin.com/Yangin-Danismani-kid15.html
https://avrasyayangin.com/Yangin-Danismanligi-kid9.html

Diğer Makaleler

Yangın Danışmanı

Yangın Danışmanı Yangın konusunda uzman kişi olan yangın danışmanı yangın oluşumunun önlenmesi ile ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunan, bu konuda insanların daha bilinçli hale gelmesini sağlar. Toplumdaki yangın bilincinin artmasını sağlayan danışman özellikle binalarda ve toplu çalışanların olduğu yerlerde büyük gerekliliktir. Alınacak yangın danışmanlık hizmeti ile yangın anında ciddi can ve mal kayıpları yaşanma olasılığı en aza indirilir. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde yangın danışmanlığı alınması kamu ve özel kuruluşlar için zorunlu hale getirilmiştir. Bu gerekliliğe uymayan işletmeler için cezai işlemler uy


Devamı

Yangın Danışmanlık Hizmetleri

Yangın Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Bizden Destek Alabilirsiniz Yangın güvenliği danışmanlığı, her kurum ve kuruluşun yangın güvenliği alanındaki tüm ihtiyaçlarını, ekonomik ve fiziki şartlarına uygun bir şekilde eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamayı hedeflemektedir.Bu amaçla uygulanacak olan yangın risk analizi ile  mevcut tehlikelerin tespit edilmesi, yangından korunma için alınacak önlemlerin belirlenmesi, kullanılacak sistem ve donanımların doğru bir şekilde seçilmesi, kullanılacak malzemlerin standartlara ve amaçlarına uygunluklarının tespit edilerek uygulama aşamasında kontrollerinin yapılması, kurulan yangın güvenlik


Devamı

Yangın Danışmanlık

Yangın Danışmanlık Hizmetlerimizi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz Yangın danışmanlığı yapan firmanın bulunduğunuz yaşam alanlarınızın risk analizlerini yaparak en uygun yangın tedbiri konusunda önerilerde bulunan kurumun verdiği hizmetin adıdır. İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu; İş yerlerinin ruhsat ve yetkilendirme işlemini yapan Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler tarafından, Proje aşamasında, İnşaat aşamasında veya İşletmenin faaliyetleri devam ederken bağlı bulunan illerin İtfaiye Daire Başkanlıklarından Yangın ve acil durumlara yönelik alınmış olan önlemleri denetlemek ve düzenlemek için istene bilmektedir.Herhangi bir yangı


Devamı

Yangın Danışmanı

Yangın Danışmanı İhtiyaçlarınızda Baş Vurabileceğiniz Uzman Firmalardan Biriyiz. Yangın danışmanı, mühendislik veya mimarlık eğitimi almış ve sadece yangından korunma mühendisliği konusunda çalışan uzman kişidir. Malzeme temini ve montaj işleri yapmayan, sadece danışmanlık, proje tasarımı ve uygulama denetimi hizmetlerini veren yangın danışmanlarına bağımsız yangın danışmanı ismi verilmektedir. Yangın Danışmanlığı  hizmetinde Mimari, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Yangın Güvenliği açısından incelenmesi ve yapı bünyesinde yer alacak Ortak Alanlar vb. Bölümlerde , insanların tahliyesi, Yangının haber alınması, duyurulması, ilk m


Devamı

Avrasya Yangın Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Ne Biliyorsunuz?

Avrasya Yangın Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Ne Biliyorsunuz? Avrasya yangın danışmanlık hizmetlerini bir adım ileriye taşıyarak iletişim kanallarımız üzerinden ücretsiz destek ve bilgi vermek için müşteri temsilciliğimizi açtığımızı buradan siz değerli yurttaşlarımıza belirtmek isteriz. Türkiyede Birçok Otel, Motel, Testorant, Holdingler, Eğlence Merkezleri, Resmi veya Özel Hastaneler ve Eğitim Kurumlarının Tamamına Yangın Danışmanlık Hizmeti Verdiğimizi Belermek İsteriz. İstanbul da bulunan kurum ve kurumsal işletmelerden gelen yangın danışmanlık taleplerine maximum 12 saat içerisinde cevap vererek ekiplerimiz ile aksiyon alarak müşt


Devamı

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı hakkında acil durum planı doğrultusunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler içeren sayfadır. Yangın danışmanı uzmanlarımız sizleri ve şirketlerinizi olası yangınlara karşı minimum hasar ile atlatmanızı sağlayacak eğitimler vererek ve yapılarınıza değişik sistemler kurarak yangına karşı mukavemet gözteriyoruz. Karaboğa, yangın danışmanlığı kapsamında her türlü yapı tipi için mimari ve elektromekanik tasarım projesi hazırlama ve inceleme,  kaçış yolu hesaplamaları, yangın algılama ve uyarı, yangın söndürme sistemlerinin (yangın tesisatı) d


Devamı

İşyerlerinde Yangın Merdiveni Zorunluluğ

İşyerlerinde Yangın Merdiveni Zorunluluğu İş yerlerinde kapasiteye göre bir çalışan sayısı bulunmaktadır. Bundan kaynaklı olarak binanın yüksekliği ve iş yerinde çalışan kişi sayısına göre farklı yangın merdiveni zorunluluğu vardır. Yangın merdiveni iş yerleri için zorunlu hale gelmiştir ve yangın merdiveni olmayan iş yerlerine yasal olarak ceza uygulanmaktadır. İş yerlerinde yangın merdivenine çok dikkat edilmektedir. Mühendisler tarafından ince bir şekilde kontrolü sağlanan yangın merdivenlerinde herhangi bir hata bulunmamalıdır. İş güvenliği için önemli olan bu yangın merdiveni herhangi bir yangın ve doğal afet anında i&c


Devamı

Yangın Merdiveni Genişliği Nasıl Olmalıdır?

Yangın Merdiveni Genişliği Nasıl Olmalıdır? Yangın merdiveni genişliği yasalarla belirtilmiştir. Yangın merdiveni ölçüleri belirlenirken insan güvenliği baz alınmıştır. Yangın merdiveni genişliği; konutlarda 80 cm, topluma açık yapılarda 120 cm, sınırlı sayıda görevliye izmet veren merdivenlerde 65 cm den az olmamalıdır. Yüksek katlı ofis binalarında 90 cm h genişliğinde olmalıdır. Kaçış yolları genişliği ise 180 cm den az olamaz. 2007 yılından buyana yönetmelikler ek maddelerle bazı değişikliklere uğrayarak güncellenmiştir. 2009 yılından türkiye mimarlar ve mühendisler odasınında katkılarıyla istanbul başta olmak üz


Devamı

Z Yangın Merdiveni

Z Yangın Merdiveni Yangın merdiveni almaya karar verdiniz. Ama hangi yangın merdiveni firmasıyla görüşeceğinizi bilmiyor musunuz? Birçok yangın merdiveni çeşidini görünce aklınız mı karıştı? O zaman biraz nefes alın. Ardından sakinleşin. Çünkü Karaboğa mühendislik firmamız siz değerli müşterilerimiz için en uygun yangın merdiveni hizmeti vermektedir. Öncelikle Karaboğa mühendislik firmamız istediğiniz her çeşit yangın merdivenine sahiptir. Özellikle Z yangın merdiveni, dairesel ve birçok çeşitli yangın merdiveni seçeneklerini en ekonomik fiyatlarla arıyorsanız firmamız en doğru adrestir. Bununla


Devamı

Yangın Danışmanlığı

Yangın danışmanlığı, tüm tesis yerlesiminin, uretim sureci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında cozum onerilerinin sunulması Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndurme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzeme ihtiyaclarının tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli onerileri iceren rapor hazırlanması.Yeni kurulacak yangın sistemleri icin projelendirme Raporun sunumu ardından, gerekli alt sistemlerle birlikte ihale kiti ve sartnamenin hazırlanarak teslim edilmesi.İhale sureci icin danısmanlık hizmeti verilmesi. Toplanan tekliflerin uygunluğunun ko


Devamı